• Language:
tìm kiếm
Theo ngày:
Từ ngày   
v
Đến ngày 
v

Danh sách khách hàng đặt khám

STT
TIÊU ĐỀ
HỌ TÊN
ĐIỆN THOẠI
NỘI DUNG
TRẠNG THÁI
1Làm răng Tân hạnh 0414939557Cách đây 3 năm tôi có làm răng. Tại gia bão. .tui lấy tủy răng rồi. .từ khi lấy tủy răng đến nay. .thỉnh thoảng răng tôi bị nhức. Như vì tôi ở rất xa ko đến làm dc. .15.2.2018.tôi về lại vn..làm lại răng cũ và làm them răng mới -- Ngày đặt: 20/02/2018 11:59:59Chưa khám
2Làm răng Tân hạnh 0414939557Cách đây 3 năm tôi có làm răng. Tại gia bão. .tui lấy tủy răng rồi. .từ khi lấy tủy răng đến nay. .thỉnh thoảng răng tôi bị nhức. Như vì tôi ở rất xa ko đến làm dc. .15.2.2018.tôi về lại vn..làm lại răng cũ và làm them răng mới -- Ngày đặt: 20/02/2018 11:59:59Chưa khám
3Kiểm tra răng Yến Nhi 01284320220Trám răng -- Ngày đặt: 26/02/2016 11:59:59Đã khám
4Cạo vôi răng Nguyễn Ngô Phương Trinh 0932600162Cạo vôi răng và đánh bóng răng -- Ngày đặt: 16/02/2016 11:59:59Chưa khám
5Kiểm tra răng Huỳnh Nguyễn Lan Phương 01206666916Kiểm tra răng trám -- Ngày đặt: 14/02/2016 11:59:59Đã khám
6CHỈNH NHA LÊ TRƯƠNG TÚC QUỲNH 0918581949TÁI KHÁM -- Ngày đặt: 01/02/2015 11:59:59Chưa khám
GIỜ MỞ CỬA
  • Thứ 2 - Thứ 7

  • Chủ Nhật
  • Sáng: 07:30 - 11:30
  • Chiều 14:30 - 19:30
  • Sáng 08:00 - 11:30
  LIÊN HỆ