• Language:

  Khuyến mãiHiện tại chưa có chương trình khuyến mãi nào
  Các đợt khuyến mãi

Opening hours
 • Monday-Saturday
 • Sunday
 • 08:00 - 20:00
 • 08:00 - 17:00
  Contact
 • Address: 105 Trưng Nhị, Phường 1, Vũng Tàu
 • Phone: 0643.510279
 • Hotline: 098.3327627 - 098.3227427
 • Email: nhakhoagiabao2007@gmail.com